Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Навчальний посібник
Автор(-и): 
Сапєлкіна З.П.
Ціна: 
64,00 грн.
ISBN: 
978-966-614-058-9
Вихідні дані: 
Сапєлкіна З.П. Релігія і культура. Релігійний туризм: навч. посіб. / З.П. Сапєлкіна – К.: Вид-во Акад. праці і соц. відносин Федер. проф. спілок України, 2012.
Кількість сторінок: 
220
Формат: 
Мова укр. 60х84/16. В обклад.
Схвалено Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

    У навчальному посібнику розкривається сутність релігійного туризму як важли­вого сегмента туристичного ринку, суспільною функцією якого є пропагування ду­ховно-культурної спадщини. У ньому детально розглянуті найбільші святині різних ре­лігій, історія їх появи та доленосне значення, а також окремі визначні культові об’єкти, з яких значною мірою складається світовий культурний фонд. Посібник сприяє повноцінному сприйняттю унікальних церковних пам’яток, уможливлює розширення й поглиблення знань про сакральне мистецтво, висвітлює питання історії різних релігій та притаманну їм обрядовість, допомагає зрозуміти специфіку формування конфесій­ного простору України.

    Для майбутніх фахівців туризму та екскур­сійної діяльності, а також для  сту­дентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів, які поглиблено вивчають «Релігієзнавство», «Культурологію», «Українську та зарубіжну культуру», «Всесвіт­ню історію» та «Історію України».