Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

 

 Кашина Ганна Сергіївна

Посадазавідувач кафедри

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Вчене звання: доцент

orcid: 0000-0002-2829-9847
ResearcherID:  X-4609-2019

e-mail: gannakashina@gmail.com