Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

 

 Кашина Ганна Сергіївна

Посадазавідувач кафедри

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Вчене звання: доцент

orcid: 0000-0002-2829-9847
ResearcherID:  X-4609-2019

телефон: gannakashina@gmail.comЛюбарець Владислава Вікторівна

  Посада: професор кафедри інтелектуальних систем та цифрових технологій 

 Науковий ступінь: доктор педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти,

Вчене звання: професор

телефон:   v.v.lubarets@ukr.net

  ORCID iD icon Google Scholar

  ORCID iD icon orcid.org/0000-0001-8238-1289

   SCOPUS       

   WoS     

 


 

Бацуровська Ілона Вікторівна

 

Посада: професор кафедри інтелектуальних систем та цифрових технологій 

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Вчене звання: доцент

 

 

телефон batsurovska_ilona@outlook.com

 ORCID iD icon Google Scholar
ORCID iD icon orcid.org/0000-0002-8407-4984
ResercherID