Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

06.12.2023 - 11:52

 

8 грудня 2023 року, о 13:00, відбудеться захист звітів переддипломної практики, здобувачів 2-го (магістерського) рівня вищої освіти, юридичного факультету, спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», денної фори навчання (форма проведення - дистанційна).

Посилання на конференцію: Ідентифікатор - 4715279749, пароль - aZ^sUb.