Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Навчальний посібник
Автор(-и): 
Збарський В.К., Горьовий В.П., С.Г. Пастушенко, Сапєлкіна О.В.
Ціна: 
60,00 грн.
ISBN: 
978-966-614-038-1
Вихідні дані: 
За ред. В.К. Збарського. – К.: Акад. праці і соц. відносин Федер. проф. спілок України, 2008
Кількість сторінок: 
656
Формат: 
Мова укр. Формат 60х84/16. У політур.
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Спираючись на досягнення вітчизняної та зарубіжної науки у сфері підприємницької діяльності та бізнесу авторам вдалося створити сучасний посібник для студентів, які вивчають нормативні курси «Основи підприємництва та бізнесу», «Підприємництво у соціальній сфері».

У посібнику розкривається зміст основних етапів підприємницької діяльності – планування, виробництва і реалізації на ринку товарів і послуг. Ці процеси розглядаються як єдина система, спрямована на прямий діалог між її учасниками та є гнучкою у часі і до вимог ринку, а тому здатна до відбору найбільш раціональних рішень.

Хоча цей посібник розрахований на студентів, він може бути використаний і тими, хто бажає самостійно одержати знання з проблем підприємництва і бізнесу. Цьому сприяє повнота охоплення матеріалу, обособленість тем, кожна з яких написана саме у даній галузі бізнесу.