Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Навчальний посібник
Автор(-и): 
Андрєєв М.В.
ISBN: 
978-966-614-047-3
Вихідні дані: 
Акад. праці і соц. відносин. Федер. проф. спілок України, 2009
Кількість сторінок: 
376
Формат: 
Мова укр. Формат 60х84/16. У палітур.

За останніх 60 років була створена теорія байєсових статистичних рішень, методи та ідеї якої знаходять застосування в інженерній справі, економіці, соціології, медицині, психології тощо. У пропонованому читачеві посібнику наведено систематичний детальний виклад цієї теорії і представлено основні результати, що відносяться до прийняття оптимальних рішень у задачах послідовного аналізу за умов невизначеності.
Посібник складається з 12 лекцій, у яких головна увага зосереджується на застосуванні байєсового підходу в теорії оптимальних статистичних рішень та оптимізації стохастичних моделей у реальних проблемах економіки тощо. Посібник може стати в нагоді як студентам середніх і старших курсів ВНЗ природничих спеціальностей, так і студентам–гуманітаріям, а також тим,хто цікавиться сучасними методами байєсової статистики, теорією статистичних і загальних проблем рішень за умов стохастичної невизначеності та їх практичними застосуваннями.