Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

В Академії праці, соціальних відносин і туризму
з 2000 року проводиться освітня підготовка

бакалаврів, магістрів та докторів філософії за спеціальністю 231 "Соціальна робота".

У кожній з освітніх програм 25% часу відведено дисциплінам вільного вибору студентів.
Відтак за бажанням студенти можуть набути додаткових компетентностей щодо: 

 • Соціально-психологічного консультування (бакалаврат, магістратура)
 • Соціальної профілактики та реабілітації (бакалаврат)
 • Менеджменту соціального проекту (бакалаврат) 
 • Управління соціальним проектом (магістратура) 
 • Медіації та управління конфліктами (магістратура)

Зміст дисциплін вибіркової частини програми підготовки докторів філософії залежить від індивідуальних потреб слухачів та напряму їх наукового пошуку. 

Презентація спеціальності 231 «Соціальна робота» 

Соціальна робота сьогодні – одна з найактуальніших професій в Україні й за кордоном. Все населення нашої країни страждає від війни, більше 10 мільйонів мирних жителів покинули чи втратили свої домівки. Майже кожна людина з числа переміщених осіб потребує соціальної допомоги, близько 60% українців наразі та роками надалі потребуватимуть психологічної підтримки. Все це – робота соціальних працівників. Ми підтримуємо в скруті, допомагаємо налагодити життя після тяжких потрясінь. Разом з лікарями, психологами, вчителями, правниками надаємо найнеобхідніше, консультуємо, супроводжуємо, реабілітуємо, відновлюємо.

 

 

Чому варто отримати вищу освіту з соціальної роботи саме в Академії праці, соціальних відносин і туризму

 1. Ми навчаємо за цікавими оригінальними програмами, викладаємо багато дисциплін психологічного блоку.
 2. Потужна складова нашого навчання – практично орієнтовані дисципліни та практики в різних закладах соціальної роботи і недержавних організаціях.
 3. Ми навчаємо в невеликих групах, багато працюємо індивідуально, провадимо дистанційне навчання, надаємо доступ до електронних інформаційних ресурсів і заохочуємо до наукових досліджень.
 4. Наші викладачі – спеціалісти високого класу зі значним практичним досвідом.
 5. Ми пропонуємо багато вибіркових дисциплін, що охоплюють різні напрями соціальної роботи і проблеми різних груп клієнтів.
 6. Ми надаємо можливість отримати якісну підготовку з іноземних мов і підтримуємо академічну мобільність студентів.
 7. Ми цінуємо практичний досвід наших студентів, вітаємо поєднання роботи і навчання.

 

Навчальні дисципліни (бакалавр)

Навчальні дисципліни (магістр)

Пріоритети освітнього процесу :

 • Висока якість теоретичного навчання
 • Забезпечення максимальних можливостей для практичної підготовки
 • Підтримка ініціатив та відповідальності студентів
 • Створення сприятливого освітнього середовища, соціально-психологічна підтримка в період навчання

 

Можливості працевлаштування випускників

 • Працівники ФПУ, Міністерства соціальної політики України
 • Спеціалісти органів державного та місцевого управління з соціальних питань
 • Спеціалісти державних соціальних служб
 • Працівники соціально-психологічної служби загальноосвітніх та вищих навчальних закладів
 • Інспектори центрів зайнятості та працевлаштування, фахівці кадрових агенцій
 • Фахівці центрів соціальної профілактики, соціальної реабілітації, соціального обслуговування
 • Фахівці служби посередництва і примирення, центрів медіації та юридичних кампаній
 • Менеджери проектів громадських організацій
 • Експерти та консультанти з питань соціальної політики політичних партій та профспілкових організацій
 • Менеджери з персоналу, психологи і консультанти з соціальних питань на підприємствах, тренери, інспектори відділів кадрів державних та приватних підприємств
 • Тренери консалтингових компаній
 • Співробітники науково-дослідних інститутів, дослідницьких центрів
 • Викладачі вищих навчальних закладів


Освітні програми (231 "Соціальна робота") 


Навчальна робота перший бакалаврський рівень 

Наукова робота та участь в проєктах

Практики наших студентів