Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

 Перелік спеціальностей та спеціалізацій, ліцезований обсяг прийому та перелік сертифікатів ЗНО для вступу

Спеціальність Ліцензований обсяг, осіб

 Спеціалізації

(освітні програми)

Сертифікати ЗНО для вступу*
код назва денна форма  заочна форма
 241  Туризм  50  - Готельно-ресторанна справа  1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Іноземна мова або географія на вибір
Екскурсійна та анімаційна діяльність  1. Українська мова та література
2. Іноземна мова
3. Історія України або географія на вибір
Туристичний бізнес  1. Українська мова та література
2. Математика
3. Історія України або іноземна мова на вибір 
 231 Соціальна робота   40 40  Соціально-психологічне консультування 1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Біологія або математика на вибір 
Менеджмент соціальних проектів 1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Іноземна мова або географія на вибір
 081  Право  100 100  Адміністрування у сфері публічних відносин  1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Біологія або географія на вибір
Кримінальна юстиція та правозахисна діяльність  1. Українська мова та література
2. Біологія
3. Іноземна мова або географія на вибір
Теорія юриспруденції, конституційне право і процес  1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Іноземна мова або математика на вибір
Цивільне, трудове право  1. Українська мова та література
2. Математика
3. Біологія або географія на вибір
 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 20 20  Зовнішньо-економічна діяльність 1. Українська мова та література
2. Математика
3. Біологія або іноземна мова на вибір
Підприємництво  1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Географія або математика на вибір
 075 Маркетинг   20 20  Інтернет-маркетинг  1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Іноземна мова або математика на вибір
Міжнародний маркетинг  1. Українська мова та література
2. Математика
3. Історія України або географія на вибір 
 073 Менеджмент  125  105 Управління бізнесом 1. Українська мова та література
2. Математика
3. Історія України або географія на вибір
Соціальний менеджмент  1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Географія або іноземна мова на вибір
Менеджмент професійного танцювально-хореографічного колективу 1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Географія або іноземна мова на вибір
Менеджмент туристичної індустрії  1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Іноземна мова або географія на вибір
 072 Фінанси, банківська справа та страхування  20 20  Корпоративні фінанси  1. Українська мова та література
2. Математика
3. Історія України або географія на вибір
Міжнародні фінанси  1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Іноземна мова або географія на вибір
 054  Соціологія  30 30  Соціально-управлінські технології  1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Іноземна мова або географія на вибір

 * Особи, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра в Академії та виконують у повному обсязі навчальний план, можуть вступати для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) на другий курс за іншою формою навчання.  Вступні випробування у формі тестування  з двох конкурсних предметів, перелік яких визначається відповідно до обраної спеціальності та спеціалізації із попередньої таблиці за винятком української мови та літератури.

** При зарахуванні враховується середній бал додатку до атестата