Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Історія України. Завдання комплексного контролю для студентів

Навчально-методичний посібник
Автор(-и): 
М.Л. Головко, І.А. Коляда, А.В. Швець.

Навчально-методичний посібник містить систему різноваріативних та різнорівневих завдань контролю знань студентів при вивченні курсу історії України. Рекомендовано до використання в навчально-виховному процесі у системі навчальних закладів вищої школи.

Соціологія організацій

Автор(-и): 
Гавриленко І.М.

Узагальнено і адаптовано до навчального процесу вітчизняний і світовий досвід дослідження проблем і передумов виникнення, історичної еволюції і сучасного способу суспільного функціонування такого специфічного соціального явища як організація.

Охорона праці на підприємстві.

Навчально-практичний посібник
Автор(-и): 
Половко М.В., Рак В.С., Степанченко В.В.

У посібнику наведені дані про законодавчу та нормативну базу охорони праці в Україні, відображені основні принципи організації роботи з охорони праці, визначені основні завдання та функції роботодавця по забезпеченню здорових та безпечних умов праці на виробництві. Матеріал викладений у послідовності дій роботодавця, необхідних для відкриття та експлуатації підприємства у чинному правовому полі, з посиланням на законодавчі та нормативні акти. Наведена схема державного управління охороною праці, функції та повноваження органів державної виконавчої влади різних рівнів і відповідальність роботодавців за невиконання вимог законів та нормативних актів з охорони праці.

Посібник розрахований на студентів та викладачів вищих навчальних закладів І—IV рівнів акредитації. Може бути використаний як підручник при підвищенні кваліфікації та самостійної підготовки профспілкових діячів, які у своїй роботі безпосередньо займаються питаннями з охорони праці.

Видання становить значний інтерес для керівників та спеціалістів підприємств малого та середнього бізнесу, які не мають спеціальної підготовки з охорони праці, фахівців органів державного управління, тим, хто займається питаннями організації малого і середнього бізнесу.

Право соціального забезпечення (перевидання).

Навчальний посібник
Автор(-и): 
Бойко М.Д.

У посібнику зібрані та упорядковані лекції з права соціального забезпечення відповідно до програми «Право соціального забезпечення України» для вищих навчальних закладів за спеціальністю «Правознавство». У ньому, викладені та прокоментовані основні положення законів України «Про недержавне пенсійне забезпечення», «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» та інших законодавчих актів з соціального забезпечення з урахуванням змін станом на 1 січня 2004 р.

Розрахований на студентів, які навчаються за спеціальністю «Правознавство», та тих, які вивчають питання пенсійного забезпечення та соціального захисту громадян. Він може стати у нагоді також аспірантам, викладачам права, спеціалістам-практикам, усім, кого цікавлять питання правового регулювання пенсійного забезпечення, надання соціальних допомог та соціального обслуговування за умов формування ринкових відносин в Україні.