Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

 

 

Освітня програма "Публічне управління та адміністрування"

 

 

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування"
для другого (магістерського) рівня вищої освіти 
(наказ МОН України №1001 від 04.08.2020)

Галузь знань 28 "Публічне управління та адміністрування"

Спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування"

Освітня кваліфікація Магістр публічного управління та адміністрування

 Обговорення ОП "Публічне управління та адміністрування"

https://www.socosvita.kiev.ua/node/2853

https://www.socosvita.kiev.ua/node/2854

https://www.socosvita.kiev.ua/node/2855

https://www.socosvita.kiev.ua/node/2856

 

 Освітня програма "Публічне управління та адміністрування" другого (магістерського) рівня вищої освіти 2022-2023 н.р.

 Навчальний план 2022 д

 Навчальний план 2022 з

Освітня програма "Публічне управління та адміністрування" другого (магістерського) рівня вищої освіти 2023-2024 н.р.

 Навчальний план 2023 д

 Навчальний план 2023 з

Обов'язкові дисципліни:

Анотації

Програми

Силабуси

 

Вибіркові дисципліни:

Анотації

Програми

Силабуси

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо виконання кваліфікаційної роботи студентами другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»

Список тем магістерських робіт

Шаблон заяви на тему кваліфікаційної роботи

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до написання та оформлення контрольних робіт та рефератів для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування  усіх форм навчання