Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

 

 

Освітня програма "Публічне управління та адміністрування"

 

Галузь знань 28 "Публічне управління та адміністрування"

Спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування"

Освітня кваліфікація Магістр публічного управління та адміністрування

 

 Стандарт вищої освіти за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування"

для другого (магістерського) рівня вищої освіти (наказ МОН України №1001 від 04.08.2020)

 


 

Обговорення ОП "Публічне управління та адміністрування"

РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ


 

Освітня програма "Публічне управління та адміністрування" другого (магістерського) рівня вищої освіти

 2022-2023 н.р.

 Навчальний план 2022 д

 Навчальний план 2022 з

 

 2023-2024 н.р.

 Навчальний план 2023 д

 Навчальний план 2023 з

 

  

Обов'язкові дисципліни:

 

 2022-2023

Анотації

Програми

Силабуси

 2023-2024

Анотації

Програми

Силабуси 

 

 Вибіркові дисципліни:

2022-2023

Анотації

Програми 

Силабуси

2023-2024

Анотації

Програми

Силабуси

 

ВІДОМОСТІ про самооцінювання освітньої програми

281 Публічне управління та адміністрування

 

 


 Освітньо-наукова програма "Публічне управління та адміністрування"
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Концепця 

 ТИМЧАСОВИЙ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 проект освітньо-наукової програми

 проект навчального плану

 

 

Формування індивідуального навчального плану

 

 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо виконання кваліфікаційної роботи студентами другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»

Список тем магістерських робіт

Шаблон заяви на тему кваліфікаційної роботи

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до написання та оформлення контрольних робіт та рефератів для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування  усіх форм навчання

 ПРАКТИКА