Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

 

Кравченко Олена Сергіївна

Завідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент.

Забезпечує виконання таких дисциплін:
1.Цивільний процес.
2.Проблеми цивільного права та процесу.
3.Делікти в цивільному праві.
4.Екологічне право.

 

 

 

Циганчук Наталія Антонівна

Кандидат юридичних наук, доцент.

Забезпечує виконання таких дисциплін:
1.Трудове право.
2.Актуальні питання трудового права.
3.Методика адвокатської діяльності.
4.Трудові спори.

 

 

 

Кравченко Сергій Сергійович

Доцент.

Забезпечує виконання таких дисциплін:
1.Цивільне право.

 

 

 

 

 

Римаренко Ігор Васильович

Старший викладач.

Забезпечує виконання таких дисциплін:
1.Римське право.
2. Сімейне право.
3. Цивільне право.

 

 

 

Іванов Андрій Вікторович

Старший викладач.

Забезпечує виконання таких дисциплін:
1.Складання адміністративно-процесуальних документів.
2.Земельне право.
3.Складання процесуальних документів.
4.Складання цивільно-процесуальних документів.
5.Основи господарського та трудового законодавства.

 
Коваленко Інна Анатолівна

Доцент.

Забезпечує виконання таких дисциплін:
1.Цивільне право
Мельник Оксана Ярославівна

Доцент.

Забезпечує виконання таких дисциплін:
1.Право соціального забезпечення.

Біда Катерина Миколаївна

Доцент.

Забезпечує виконання таких дисциплін:
1.Господарське право.
2.Міжнародний комерційний арбітраж.

Бонтлаб Василь Васильович

Доцент.

Забезпечує виконання таких дисциплін:
1.Інтелектуальна власність.

 

Лаборант кафедри - Погоріла Н. П.