Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Бонтлаб Василь Васильович, завідувач кафедри цивільного, трудового та господарського права АПСВТ, доктор юридичних наук, автор понад 100 наукових праць, у тому числі публікацій у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз Web of Science та Scopus, монографій, а також статей у наукових фахових виданнях України та зарубіжних журналах.

У 2019 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктор юридичних наук зі спеціальності 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення на тему «Проблеми теорії та практики нормативно-правового регулювання вирішення трудових спорів (конфліктів)». Здійснює наукове керівництво науковою роботою аспірантів згідно з науковим профілем. Неодноразово виступав офіційним опонентом на захисті докторських дисертацій за спеціальністю трудове право та право соціального забезпечення.

Крім активної наукової діяльності, з 2008 року понині здійснює успішну адвокатську практику, представляючи інтереси фізичних і юридичних осіб у судах господарської, цивільної та адміністративної юрисдикцій, спеціалізується, представництві клієнтів у господарському процесі, зокрема щодо процедур банкрутства, спорів про виконання господарських договорів, а також представництва інтересів суб’єктів господарювання у податкових спорах, трудових спорах. Важливим напрямом спеціалізації у адвокатській діяльності є представництво у спорах щодо виконання рішень судів.

Продуктивну наукову діяльність, збагачену багаторічним досвідом адвокатської діяльності, поєднує з викладацькою роботою, передаючи знання та власний досвід багаторічної юридичної практики студентам, майбутнім практикуючим юристам та науковцям.

Педагогічну сторінку біографії розпочав у 2002 році на посаді асистента, старшого викладача, а згодом і доцента Академії праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України. Має досвід викладання права у таких престижних університетах як Національний університет «Одеська юридична академія» (2014–2017) та Національний університет «Києво-Могилянська академія» (2021–2022). 

Займає активну громадянську позицію, підтримує профспілковий рух в Україні та громадську діяльність щодо захисту прав осіб з інвалідністю. Має бездоганну репутацію у професійних колах, серед студентів і колег користується повагою.