Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Викладачі кафедри активно працюють над науковими проблемами. Результати, отримані викладачами кафедри у ході розробки наукових проблем, використовуються при підготовці статей у наукових виданнях і апробовуються на наукових та науково-практичних конференціях.

На кафедрі працює науковий гурток «Актуальні проблеми підвищення ефективності функціонування фінансової системи України», в якому беруть участь студенти економічного факультету спеціальності.

Кафедрою фінансів та маркетингу щорічно проводяться студентські олімпіади з різних дисциплін серед студентів ІІІ-V курсів. Також викладачі кафедри готують студентів спеціальності як до участі у Всеукраїнських олімпіадах, так і до наукових конференцій. Другий рік поспіль студенти спеціальності «Фінанси і кредит» беруть участь  у конкурсі з інвестиційних досліджень CFA Institute Research Challenge в Україні.

УЧАСТЬ У ПРОЄКТАХ

Викладачами кафедри реалізуються міжнародні проекти грантової програми ЄС "Erasmus+" "Модуль Жана Моне. Фінансовий сектор ЄС у забезпеченні сталого розвитку" та "SMM навички для посилення інклюзії та зайнятості молодих людей з інвалідністю".