Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

На кафедрі фінансів працює 5 штатних висококваліфікованих викладачів, з них: 4 доценти, 4 кандидати економічних наук та один старший викладач. Викладачі кафедри мають досвід практичної роботи на підприємствах та установах різних форм власності та видів економічної діяльності. Викладачами кафедри реалізується міжнародний проект «Модуль Жана Моне. Фінансовий сектор ЄС у забезпеченні сталого розвитку» грантової програми ЄС «Erasmus+»

Викладачі кафедри та дисципліни, що викладаються: 


Ткаченко Яніна Станіславівна, завідувач кафедри, канд. екон. наук, доцент

 • Банківська система
 • Банківське фінансування мікро- та малого бізнесу
 • Гроші і кредит
 • Проектне фінансування
 • Фінансовий менеджмент у банку
 • Центральний банк і грошово-кредитна політика

Бойко Євгенія Миколаївна, канд. екон. наук, доцент 

 • Управління фінансовою санацією підприємства
 • Управлінський облік:управління ефективністю операцій
 • Фінанси підприємств

Гуляєва Людмила Петрівна, канд. екон. наук, доцент 

 • Аудит
 • Бухгалтерський облік
 • Інвестиційний аналіз
 • Інвестування
 • Краудфандинг
 • Міжнародна інвестиційна діяльність
 • Міжнародні фінанси
 • Організація та економіка інноваційного підприємства
 • Ринок фінансових послуг
 • Ринок цінних паперів
 • Сучасні інструменти фінансування бізнесу
 • Фінанси
 • Фінансовий ринок


Кобзиста Олена Олександрівна, канд. екон. наук, доцент

 • Аналіз фінансових ринків
 • Податкова система
 • Податковий менеджмент
 • Страхові послуги
 • Страхування
 • Фінансовий аналіз
 • Фінансовий менеджмент

Безляр Ірина Олександрівна, старший викладач

 • Гроші і кредит
 • Бюджетна система
 • Економіка фірми
 • Інноваційні технології в управлінні
 • Основи статистики
 • Статистика
 • Тренінг "Менеджмент малого бізнесу"