Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

На кафедрі фінансів працює 6 штатних висококваліфікованих викладачів, з них: 4 доцента,  кандидатів економічних наук та два старших викладача. Викладачі кафедри мають досвід практичної роботи на підприємствах та установах різних форм власності та видів економічної діяльності. Викладачами кафедри реалізується міжнародний проект «Модуль Жана Моне. Фінансовий сектор ЄС у забезпеченні сталого розвитку» грантової програми ЄС «Erasmus+»

Викладачі кафедри та дисципліни, що викладаються: 


Бойко Євгенія Миколаївна, канд. екон. наук, доцент
 • Фінанси підприємств
 • Управління фінансовою санацією
 • Управлінський облік:управління ефективністю операцій
 • Тренінг з «Управлінського обліку»

Кобзиста Олена Олександрівна, канд. екон. наук, доцент
 • Фінансовий менеджмент
 • Податкова система
 • Аналіз фінансових ринків
 • Податковий менеджмент
 • Проектно-кошторисні розрахунки
 • Страхові послуги

Ткаченко Яніна Станіславівна, канд. екон. наук, доцент
 • Гроші і кредит
 • Банківська система
 • Проектне фінансування
 • Фінансовий менеджмент у банку
 • Центральний банк і грошово-кредитна політика
 • Банківське фінансування мікро- та малого бізнесу

Гуляєва Людмила Петрівна, канд. екон. наук, доцент
 • ринок цінних паперів
 • фінансовий ринок 
 • міжнародні фінанси
 • фінанси
 • деривативи
 • інвестування
 • міжнародна інвестиційна діяльність

Крікун Лариса Анатоліївна, старший викладач

 • фінансове право
 • фінансовий аналіз
 • бухгалтерський облік і аудит

Безляр Ірина Олександрівна, старший викладач

 • страхування та страхування в туризмі
 • статистика
 • фінансова статистика