Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

На кафедрі фінансів працює 7 висококваліфікованих викладачів і 1 професора, з них: 5 доцентів, 5 кандидатів економічних наук, один старший викладач, один асистент. Більшість викладачів має досвід практичної роботи в фінансово-кредитних установах. 

Викладачі кафедри:

  • Ткаченко Яніна Станіславівна, канд.екон. наук, доцент;
  • ­Бойко Євгенія Миколаївна, канд. екон. наук, доцент;
  • Гуляєва Людмила Петрівна, канд. екон. наук, доцент;
  • Крікун Лариса Анатоліївна, асистент;
  • ­Кобзиста Олена Олександрівна, канд. екон. наук, доцент;
  • Нога Ірина Олександрівна, старший викладач;
  • ­Туголуков Сергій Іванович, канд. екон. наук, доцент;
  • Якуба Катерина Іллівна, професор, доктор економічних наук;