Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

На кафедрі фінансів працює 5 штатних висококваліфікованих викладачів, з них: 4 доценти, 4 кандидати економічних наук та один старший викладач. Викладачі кафедри мають досвід практичної роботи на підприємствах та установах різних форм власності та видів економічної діяльності. Викладачами кафедри реалізується міжнародний проект «Модуль Жана Моне. Фінансовий сектор ЄС у забезпеченні сталого розвитку» грантової програми ЄС «Erasmus+»

Викладачі кафедри та дисципліни, що викладаються: 


Ткаченко Яніна Станіславівна, завідувач кафедри, канд. екон. наук, доцент

 • Банківська система
 • Гроші і кредит
 • Проектне фінансування
 • Фінансовий менеджмент у банку
 • Центральний банк і грошово-кредитна політика

Бойко Євгенія Миколаївна, канд. екон. наук, доцент 

 • Управління фінансовою санацією підприємства
 • Управлінський облік:управління ефективністю операцій
 • Фінанси підприємств

Гуляєва Людмила Петрівна, канд. екон. наук, доцент 

 • Аудит
 • Бухгалтерський облік
 • Інвестування
 • Фінанси
 • Фінансовий ринок


Кобзиста Олена Олександрівна, канд. екон. наук, доцент

 • Податкова система
 • Страхові послуги
 • Фінансовий менеджмент
 • Аналіз інвестиційних проектів

Безляр Ірина Олександрівна, старший викладач

 • Бюджетна система
 • Основи статистики. Статистика
 • Страхування
 • Тренінг "Менеджмент малого бізнесу"