Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

На кафедрі фінансів працює 6 штатних висококваліфікованих викладачів, з них: 1 доктор економічних наук, професор, 4 кандидати економічних наук, доценти та один старший викладач. Викладачі кафедри мають досвід практичної роботи на підприємствах та установах різних форм власності та видів економічної діяльності. Викладачами кафедри реалізуються міжнародні проекти грантової програми ЄС "Erasmus+" "Модуль Жана Моне. Фінансовий сектор ЄС у забезпеченні сталого розвитку" та "SMM навички для посилення інклюзії та зайнятості молодих людей з інвалідністю".

Викладачі кафедри: 


Ткаченко Яніна Станіславівна, завідувач кафедри, кандидат економічних наук, доцент

 • Ткаченко Я.С. закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 • Ткаченко Яніна Станіславівна Працює в АПСВТ з 1997 року.
 • Має понад 20-річний досвід викладання банківських дисциплін у вищих навчальних закладах (зокрема, викладала проектне фінансування у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка).
 • З 2016 р. по 2018 р. суміщала викладацьку діяльність з практичною діяльністю на посаді директора польської компанії.
 • Є тренером з фінансових дисциплін для слухачів різного віку та рівня підготовки за тематикою банківництва та проектного фінансування.
 • Активно долучається до розробки профспілкової тематики.
 • Діяльність Яніни Ткаченко як викладача АПСВТ має на меті підготовку висококваліфікованого фахівця, здатного знайти своє місце на ринку праці та активно включитися в громадське життя суспільства.

Камінська Тетяна Григорівна, доктор економічних наук, професор
 • Камінська Т.Г. закінчила Національний університет біоресурсів і природокористування України.
 • Камінська Тетяна Григорівна більше 20 років працює у сфері освіти, зокрема у таких вишах як НАУ, НУБіП, Київський кооперативний інститут бізнесу і права, а з вересня 2020 р. обіймає посаду професор кафедри фінансів Академії праці, соціальних відносин і туризму.
 • З 2017 р. Камінська Т.Г. є членом Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України. Працювала керівником розробки трьох державних стандартів з обліку та калькулювання собівартості по окремих видах діяльності (2009-2012 рр.).
 • З 2016 р. є головою редакційної колегії Міжнародного наукового журналу «Інтернаука» (серія «Економічна наука») http://www.inter-nauka.com/ua/.
 • З 2015 р. – Член спеціалізованої вченої ради Д 26.055.01 в Київському національному торговельно-економічному університеті по захисту дисертацій на здобуття ступенів доктора та кандидата економічних наук зі спеціальностей 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 08.00.09  – бухгалтерський облік, аналіз та аудит.
 • Тетяна Григорівна має понад 200 друкованих праць, із них більше 15 у іноземних виданнях та фахових виданнях із цитуванням у міжнародних наукометричних базах (Scopus,  Index Copernicus та ін.).
 

Бойко Євгенія Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент 

 • Бойко Є.М. закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 • Бойко Євгенія Миколаївна викладає в Академії праці, соціальних відносин та туризму з 2001 року, займає посаду доцента кафедри фінансів, має більше 20 років професійного стажу у сфері фінансів.
 • У 2011 Євгенія Миколаївна отримала міжнародний сертифікат СІРА (Сертифікований міжнародний професійний бухгалтер). З 2013 року є управляючим партнером та співвласником компанії, яка займається аутсорсінгом бухгалтерських послуг і наданням консультацій з питання фінансів та бухгалтерського обліку.
 • Діяльність Євгенії Миколаївни як викладача АПСВТ  має на меті підготовку висококваліфікованого спеціаліс­та, здатного знайти своє місце на ринку праці, активно включитися у будь-яку сферу життя суспільства.

Гуляєва Людмила Петрівна, кандидат економічних наук, доцент 

 • Гуляєва Л.П. закінчила Академію праці, соціальних відносин і туризму.
 • Гуляєва Людмила Петрівна має 16-річний досвід викладання бізнес-дисциплін у вищих навчальних закладах, економічних курсів у школах, проведення різноманітних навчальних заходів для слухачів різного віку та рівня підготовки за тематикою підприємницької діяльності, фандрайзингу, грантрайтингу, фінансів та інвестування;
 • Автор та керівник таких міжнародних освітніх проектів: Модуль Жана Моне «Фінансовий сектор ЄС як рушій сталого розвитку» програми ЄС «ЕРАЗМУС+» (2016-2019 рр.); «SMM навички для посилення інклюзії та зайнятості молодих людей з інвалідністю» програми «ЕРАЗМУС+» напряму К2 «Стратегічне партнерство»;
 • Керівник та волонтер-виконавець всеукраїнського проекту «Вір у себе: вища освіта для людей з інвалідністю», за яким у 2016-2020рр понад 400 людей з інвалідністю отримали консультаційну підтримку та 116 осіб з 15 областей України вступили до вишів;
 • Засновник та керівник  соціального проекту «Центр фінансової грамотності (Financial Literacy Hub)», спрямованого на підвищення фінансової грамотності в українському суспільстві;
 • Автор понад 50 наукових публікацій у вітчизняних та зарубіжних виданнях за напрямами: інвестування, фінансові ринки,  розвиток startup-руху в Україні.


Кобзиста Олена Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент

 • Кобзиста О.О. закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

 • Кобзиста Олена Олександрівна викладає в Академії праці, соціальних відносин і туризму вже понад 15 років. Спочатку прийшла працювати на посаду старшого викладача, а вже більше 10 років займає посаду доцента кафедри фінансів.
 • Уже більше 10 років Олена Олександрівна виконує функції вченого секретаря Вченої ради факультету економіки, соціальних технологій та туризму.
 • У процесі науково-педагогічної діяльності Кобзиста Олена Олександрівна проявила себе як кваліфікований спеціаліст і гарний викладач. З повагою відноситься до членів трудового колективу, користується дружнім ставленням колег. Серед студентів славиться як знаючий спеціаліст і вимогливий педагог.
 • За роки роботи зарекомендувала себе як доброзичлива людина, здатна підтримувати усі починання та проекти кафедри та факультету і організовувати як навчальний процес, так і позанавчальну роботу швидко та якісно.

Безляр Ірина Олександрівна, старший викладач

 • Безляр І.О. закінчила Національний університет біоресурсів і природокористування України.
 • Безляр Ірина Олександрівна викладає в Академії праці, соціальних відносин і туризму вже понад 20 років. Вона обіймає посаду старшого викладача кафедри фінансів. Більше 10 років на добровільних засадах виконувала повноваження скарбника профспілкової організації  АПСВТ.
 • За роки роботи Ірина Олександрівна проявила себе як спеціаліст високої кваліфікації та хороший викладач. За роки роботи зарекомендувала себе як чуйна людина,  здатна якісно та швидко організовувати і навчальний процес, і позанавчальну роботу. Серед студентів має репутацію вимогливого педагога, більше 12 років виконувала обов’язки куратора.
 • У колективі Безляр Ірина Олександрівна користується повагою, виявляє доброзичливість і  дружнє ставлення до колег.

·