Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Кафедра забезпечує викладання як загальних фахових дисциплін для усіх економічних спеціальностей так і спеціалізованих дисциплін в межах освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування».

З анотаціями навчальних дисциплін для ОС Бакалавр можна ознайомитися за цим посиланням.


ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА З ФІНАНСІВ

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ФОРМУЮТЬ ЗАГАЛЬНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ:

 • Історія держави і права України
 • Світова та українська культура і мистецтво
 • Українська мова за професійним спрямуванням
 • Соціально-політичні студії (соціологія, політологія, основи демократії та громадянського суспільства)
 • Філософія, релігієзнавство, логіка
 • Основи господарського та трудового законодавства
 • Інформаційно-комунікаційні технології
 • Іноземна мова

 
За вибором студентів:

Варіативна складова 1 – «Тренд кар’єрного зростання»

 • Іміджелогія (етика, діловий етикет, риторика, основи самопрезентації, корпоративна культура)
 • Самоменеджмент (розвиток особистості, удосконалення освіти, кар’єрне зростання, тайм-менеджмент)
 • Іноземна мова

Варіативна складова 2 – «Європейський тренд»

 • Глобалістика
 • Євроінтеграційні процеси
 • Іноземна мова
 • Соціальна політика (соціальний захист, соціальний діалог, профспілки в громадянському суспільстві)

 

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ФОРМУЮТЬ ФАХОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ:

 • Економічна теорія
 • Мікроекономіка
 • Макроекономіка
 • Персональні фінанси
 • Математика для економістів
 • Економіко-математичні методи та моделі
 • Економіка підприємств
 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Гроші, банкінг та альтернативне фінансування
 • Фінанси
 • Фінанси підприємств
 • Бухгалтерський облік
 • Економічна політика
 • Статистика
 • Фінансова звітність за міжнародними стандартами
 • Бюджетна система
 • Управління якістю
 • Страхування
 • Банківська система
 • Центральний банк і грошово-кредитна політика
 • Податкова система
 • Аудит
 • Фінансовий ринок
 • Інвестування
 • Інвестиційний аналіз
 • АРМ- бухгалтера
 • Фінансовий аналіз
 • Інформаційне забезпечення професійної діяльності (Інформаційна політика та інформаційна безпека, основи електронного бізнесу, електронний документообіг, основи електронного урядування)
 • Іноземна мова професійного спілкування


За вибором студентів:

Варіативна складова 1 – «Корпоративні фінанси»

 • Корпоративне право
 • Fintech: трансформація у фінансових сервісах
 • Фінансова санація та банкрутство підприємств
 • Ринок цінних паперів
 • Страхові послуги
 • Корпоративна соціальна відповідальність


Варіативна складова 2 – «Міжнародні фінанси» 

 • Грошово-кредитні системи іноземних країн
 • Міжнародні фінанси
 • Міжнародна економіка
 • Міжнародні розрахунки і валютні операції
 • Міжнародні фінансові організації

 

Вибіркова складова 3 - Позаблокові дисципліни: 

 • Економіка праці й соціально-трудові відносини
 • Національна економіка
 • Інформаційні системі й технології у фінансах
 • Іноземна мова професійного спілкування
 • Тренінг «Менеджмент малого бізнесу»
 • Логістика
 • Технології ведення переговорів


Позакредитні дисципліни: 

 • Академічні студії
 • Фізичне виховання 

 

ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА З ФІНАНСІВ

Дисципліни, що формують загальні компетентності:

 • Іноземна мова професійного спрямування
 • Методологія наукових досліджень
 • Педагогіка та методика викладання фахових навчальних дисциплін

 

За вибором студентів:

 • Громадські організації в Україні
 • Європейські студії
 • Політикум України

 

Дисципліни, що формують фахові компетентності:

 • Фінансовий менеджмент
 • Ринок фінансових послуг
 • Фінансовий менеджмент у банку
 • Управління фінансовою санацією
 • Податковий менеджмент
 • Стратегії продажів
 • Проектне фінансування

 

За вибором студентів:

Варіативна складова 1 – «Корпоративні фінанси»

 • Аналіз фінансових ринків
 • Фінанси некомерційних організацій
 • Проектно-кошторисні розрахунки
 • Тренінг з "Управлінського обліку"

 

Варіативна складова 2 – «Фінансово-правова безпека»

 • Фінансовий моніторинг
 • Криптовалюта та фінанси
 • Договірне право
 • Бюджетна децентрантралізація: безпека бюджетів ОТГ
 • Міжнародний комерційний арбітраж

 

Варіативна складова 3 – «Фінансування стартап бізнесу»

 • Грантове фінансування
 • Краудфандинг
 • Банківське фінансування мікро- та малого бізнесу
 • Управління проектами