Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Кафедра забезпечує викладання багатьох професійно-орієнтованих дисциплін фахового спрямування «Фінанси, банківська справа та страхування».

Кафедрою викладається  37 навчальних дисциплін.

Закріплення дисциплін за викладачами кафедри.

Ткаченко Яніна Станіславівна, завідувач кафедри,кандидат еконічних наук, доцент:

 • банківська система (лекції);
 • центральний банк і грошово-кредитна політика;
 • фінансовий  менеджмент в банку;
 • банківські операції;
 • гроші та кредит;
 • проектне фінансування.

Бойко Євгенія Миколаївна, кандидат еконічних наук, доцент:

 • управління фінансовою санацією підприємства;
 • бюджетний менеджмент;
 • фінанси підприємств.

Гуляєва Людмила Петрівна, кандидат еконічних наук, доцент:

 • ринок цінних паперів;
 • фінансовий ринок;  
 • міжнародні фінанси;
 • бухгалтерський облік і аудит;
 • деривативи;
 • інвестування
 • міжнародна інвестиційна діяльність.

Крікун Лариса Анатоліївна, асистент:

 • фінансове право ;
 • фінансовий аналіз;
 • валютний дилінг.

Кобзиста Олена Олександрівна, кандидат еконічних наук, доцент:

 • страхові послуги;
 • фінансовий менеджмент;
 • аналіз фінансових ринків;
 • податковий менеджмент;
 • податкова система;
 • МРіВал. операції;
 • соціальне страхування.

Нога Ірина Олександрівна, старший викладач:

 • страхування;
 • статистика;
 • фінанси страхових компаній;
 • соціальне страхування;
 • страхування в туризмі;
 • аналіз інвестиційних проектів;
 • фінансова статистика.

Туголуков Сергій Іванович, кандидат еконічних наук, доцент:

 • фінанси;
 • місцеві фінанси;
 • грошово-кредитні системи зарубіжник країн;
 • бюджетна система.