Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

     У різнобічних викликах сьогодення інформаційні технології  та іноземні мови є тим основним лакмусовим папірцем, за допомогою якого можливо оцінити наскільки ефективно працює економіка тієї чи іншої країни, прилучитися до світової культури, опанувати нові науково-інформаційні джерела. Сучасні державні стандарти ВУЗів вимагають впровадження у загальну навчальну програму дисциплін, які вивчають автоматизацію конкретної предметної області.

     Кафедра іноземних мов та інфорамційно-комунікаційних технологій взяла курс на використання у навчальному процесі ліцензійних програмних продуктів згідно з Законом України «Про авторське право і суміжні права» від 23 грудня 1993 р.

    Укладання договору з провідними фірмами-розробниками, які передали для впровадження у навчальний процес новітні технології, дає можливість авторського права використовувати інформаційні технології. Академія уклала двосторонні договори з відомими фірмами, корпораціями не тільки в Україні, а й далеко за її межами, а саме:

 • Бест
 • Інтелект-Сервіс
 • Гелексі Україна
 • Корпорація Парус
 • ABBYY Украина
 • Інформаційно-аналітичний центр «Ліга»
 • «1С»

які передали нам авторське право на використання інформаційних технологій, таких, як:

 • система для автоматизації обліку господарської діяльності на малих та середніх підприємствах «Бест-Про»;
 • система комплексної автоматизації бухгалтерського і оперативного обліку на підприємстві «Бест – 4»;
 • система для проведення маркетингового аналізу. «Бест-Маркетинг»;
 • комплексна система управління фінансово-господарською діяльністю підприємства «Галактика» v.5.8;
 • автоматизована обробка форм документів ABBYY FormReader v.6.2;
 • інформаційно-пошукова правова система «Ліга: Закон»;
 • автоматизація фінансово-господарської діяльності підприємства «1С:Підприємство v.7.7»;
 • автоматизація фінансово-господарської діяльності малих і середніх підприємств «Парус-підприємство» v.7.7;
 • управління взаємовідносинами з клієнтами «Парус-Менеджмкент и Маркетинг» v.7.40.

    Викладачі кафедри ведуть науково-методичну діяльність, приймають участь у Міжнародних та всеукраїнських конференціях і семінарах. При викладанні дисциплін кафедри постійно впроваджуються і використовуються інформаційні технології.