Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

З відкриттям Академії праці і соціальних відносин у 1993 р. на базі юридичного факультету була відкрита кафедра конституційного, адміністративного і фінансового права.

Першим завідувачем кафедри був кандидат юридичних наук, професор, Заслужений юрист України Кравченко В.В., який і сьогодні є членом кафедри та примножує здобутки кафедри і Академії.

В різні періоди функціонування кафедри завідувачами були Біленчук П.Д., Ладиченко В.В., Грищенко Г.В., Лановенко І.І., Сокиринська О.В., Лазько Г.З., Журавель Я.В. З грудня 2016 року кафедру очолює доктор юридичних наук, доцент Оніщик Ю.В.

У вересні 2007 року наказом ректора Академії кафедру конституційного, адміністративного та фінансового права перейменували на кафедру господарського та фінансового права.

З вересня 2010 року  наказом ректора Академії кафедру господарського та фінансового права перейменували на кафедру адміністративного, фінансового та господарського права.

З вересня 2016 року кафедру адміністративного, фінансового та господарського права перейменували на кафедру конституційного, адміністративного та господарського права.

Період активної фази розвитку кафедри асоціюється з приходом до штату доктора наук з державного управління, професора Шамрая В.О.  Саме тоді кафедральна наукова тема отримала реєстраційний номер в УкрІНТЕІ, Вісник Академії отримав окрему серію «Право та державне управління», аспірантура кафедри поповнилася десятками аспірантів та здобувачів. Більше того, відповідно до Наказу Вищої атестаційної комісії України №57 від 27.01.2011 р. на підставі постанови президії Вищої атестаційної комісії України № 15-06/1 від 26 січня 2011 р. в Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України було створено спеціалізовану вчену раду К 26.888.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Однак по закінченню дії ліцензії рада зупинила свою діяльність.

Рішенням кафедри від 03.09.2011р. було відкрито два гуртки:

  • гурток з проблематики адміністративного права і процесу (керівники гуртка – проф. Демський Е.Ф. та доц. Мельник О.М.);
  • гурток з проблематики фінансового права (керівники гуртка – проф. Шамрай В.О. та доц. Журавель Я.В.).

Ці гуртки пропрацювали до 2015 року, а натомість було прийнято рішення про відкриття гуртків з проблематики історії держави і права та з проблематики виборчого права.

Здобутком кафедри можна вважати те, що її вихідцем є декан юридичного факультету – кандидат наук з державного управління Мельник О.М (період роботи на посаді 2013-2018рр.). З приходом Мельника О.М. навчальні плани спеціалізацій кафедри поповнилися практико-орієнтованими дисциплінами і багатьма новими базами практики.

З поверненням на кафедру першого завідувача кафедри – кандидата юридичних наук, професора, Заслуженого юриста України Кравченка В.В. у 2016 році зусиллями педагогічного складу кафедри організовано Щорічну всеукраїнську конференцію з проблематики місцевого самоврядування, приурочену до Дня місцевого самоврядування. Традицію успішного проведення на належному рівні цієї конференції кафедра береже до сьогодні.

На кафедрі працюють три випускники спеціалізацій кафедри – кандидат юридичних наук, доцент, виконуючий обов’язки декана юридичного факультету Журавель Я.В., кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри Раєцька Л.В. та кандидат юридичних наук, доцент кафедри Настюк А.А.

Гордістю кафедри є старший викладач Третяк С.М., яка розпочала свою діяльність в Академії у 1995 році і перебувала тривалий час на посаді заступника декана юридичного факультету, а зараз є куратором академічних груп юридичного факультету.

За результатами багаторічної праці науково-педагогічного колективу кафедри сформувалася академічна школа адміністративного права під керівництвом Демського Е.Ф. за участю Оніщика Ю.В., Кравченка В.В., Журавля Я.В. та Косянчук Т.О.