Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

   З відкриттям Академії праці і соціальних відносин у 1993 р. на базі юридичного факультету була відкрита кафедра конституційного, адміністративного і фінансового права.

   Першим завідувачем кафедри є кандидат юридичних наук, професор, Заслужений юрист України Кравченко В.В., який і сьогодні є членом кафедри та робить змістовний внесок в розбудову кафедри та Академії.

    В різні періоди функціонування кафедри завідувачами були Біленчук П.Д., Ладиченко В.В., Геращенко Г.В., Лановенко І.І., Сокиринська О.В., Лазько Г.З.

  1 вересня 2007 року  наказом ректора Академії кафедру конституційного, адміністративного та фінансового права перейменували на кафедру господарського та фінансового права.

    3 вересня 2010 року  наказом ректора Академії кафедру господарського та фінансового права перейменували на кафедру адміністративного, фінансового та господарського права.

   З вересня 2016 року кафедру перейменували на кафедру адміністративного, фінансового та господарського права на кафедру конституційного, адміністративного та господарського права.

    Створенню цієї кафедри  передувало те, що на сучасному етапі розбудови громадянського суспільства на території України особливого значення набувають правові проблеми реалізації конституційних положень, проблеми функціонування публічної адміністрації та специфічні особливості правового статусу суб’єктів господарської діяльності.

   Діяльність кафедри направлена на виконання вимог Закону України «Про вищу освіту» та інших нормативно-правових актів щодо впровадження навчальної та наукової діяльності професорсько-викладацького складу.

   Основним завданням кафедри є надання майбутнім фахівцям – юристам глибоких, комплексних та систематичних знань про правове регулювання конституційних, адміністративних та інших публічно-правових відносин.

    Кожний викладач кафедри приймає участь у дослідженні кафедральної теми «Правові засади соціальної політики держави в умовах розбудови громадянського суспільства в Україні». Над даною темою працюють всі викладачі кафедри з урахуванням особливостей та специфіки досліджень напряму наукової роботи кожного викладача.