Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

З відкриттям Академії праці і соціальних відносин у 1993 р. на базі юридичного факультету була відкрита кафедра конституційного, адміністративного і фінансового права.

Першим завідувачем кафедри був кандидат юридичних наук, професор, Заслужений юрист України Кравченко В.В., який і сьогодні є членом кафедри та примножує здобутки кафедри і Академії.

В різні періоди функціонування кафедри завідувачами були Біленчук П.Д., Ладиченко В.В., Грищенко Г.В., Лановенко І.І., Сокиринська О.В., Лазько Г.З., Журавель Я.В. З грудня 2016 року кафедру очолює доктор юридичних наук, професор Оніщик Ю.В.

У вересні 2007 року наказом ректора Академії кафедру конституційного, адміністративного та фінансового права перейменували на кафедру господарського та фінансового права.

З вересня 2010 року  наказом ректора Академії кафедру господарського та фінансового права перейменували на кафедру адміністративного, фінансового та господарського права.

З вересня 2016 року кафедру адміністративного, фінансового та господарського права перейменували на кафедру конституційного, адміністративного та господарського права. 

З червня по вересень 2019 року кафедру було перейменовано на кафедру конституційного, адміністративного, фінансового та господарського права.

З вересня 2019 року кафедру було перейменовано на кафедру конституційного, адміністративного та фінансового  права.

Період активної фази розвитку кафедри асоціюється з приходом до штату доктора наук з державного управління, професора Шамрая В.О. Саме тоді кафедральна наукова тема отримала реєстраційний номер в УкрІНТЕІ, Вісник Академії отримав окрему серію «Право та державне управління», аспірантура кафедри поповнилася десятками аспірантів та здобувачів. Більше того, відповідно до Наказу Вищої атестаційної комісії України №57 від 27.01.2011 р. на підставі постанови президії Вищої атестаційної комісії України № 15-06/1 від 26 січня 2011 р. в Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України було створено спеціалізовану вчену раду К 26.888.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Однак по закінченню дії ліцензії рада зупинила свою діяльність.

Рішенням кафедри від 03.09.2011р. було відкрито два гуртки:

  • гурток з проблематики адміністративного права і процесу (керівники гуртка – проф. Демський Е.Ф. та доц. Мельник О.М.);
  • гурток з проблематики фінансового права (керівники гуртка – проф. Шамрай В.О. та доц. Журавель Я.В.).

Ці гуртки пропрацювали до 2015 року, а натомість було прийнято рішення про відкриття гуртків з проблематики історії держави і права та з проблематики виборчого права.

Здобутком кафедри можна вважати те, що її вихідцем є декан юридичного факультету – кандидат наук з державного управління Мельник О.М (період роботи на посаді 2013-2018рр.). З приходом Мельника О.М. навчальні плани спеціалізацій кафедри поповнилися практико-орієнтованими дисциплінами і багатьма новими базами практики.

З поверненням на кафедру першого завідувача кафедри – кандидата юридичних наук, професора, Заслуженого юриста України Кравченка В.В. у 2016 році зусиллями педагогічного складу кафедри організовано Щорічну всеукраїнську конференцію з проблематики місцевого самоврядування, приурочену до Дня місцевого самоврядування. Традицію успішного проведення на належному рівні цієї конференції кафедра береже до сьогодні.

На кафедрі працюють чотири випускники спеціалізацій кафедри – кандидат юридичних наук, доцент, декан юридичного факультету Журавель Я.В., кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри Раєцька Л.В. кандидат юридичних наук, доцент кафедри Настюк А.А.  та кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри Риженко О.С.

Гордістю кафедри є старший викладач Третяк С.М., яка розпочала свою діяльність в Академії у 1995 році і перебувала тривалий час на посаді заступника декана юридичного факультету, а зараз є куратором академічних груп юридичного факультету.

За результатами багаторічної праці науково-педагогічного колективу кафедри сформувалися академічні школи конституційного, адміністративного, фінансового та муніципального права Майданник О.О., Журавля Я.В. Оніщика Ю.В. та Кравченка В.В.