Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Історія Юридичного факультету АПСВТ розпочалася з першого набору студентів у 1994 р. З цього часу факультет почав потужно розвиватися.

Сьогодні до викладання навчальних дисциплін запрошуються найвідоміші фахівці з різних галузей права. Навчальні курси в основному забезпечені професорами, докторами та кандидатами наук, які проводять лекційні , семінарські заняття і керують самостійною роботою студентів.

Підготовка фахівців права здійснюється на факультеті комплексно, з урахуванням індивідуальних особливостей кожного студента. Це повною мірою сприяє досягненню мети організації та підготовки високопрофесійних фахівців-правознавців.

Після третього курсу фахова підготовка поглиблюється спеціалізацією. Здобуті теоретичні знання студенти підкріплюють досвідом ознайомчої та виробничої практик.

Основні бази практик сьогодні такі:

 • Приватний нотаріус Соколов О.Е.
 • ПП «Юридичне бюро «Постулат».
 • Святошинський районний суд м. Києва.
 • Солом’янський районний суд м. Києва.
 • Господарський суд Київської області.
 • Асоціація міст України та громад.
 • Приватний нотаріус Аніскова Н.С.
 • Апеляційний суд Київської області.
 • Київська міська державна адміністрація.
 • Центр правових досліджень «Фурси».
 • Голосіївська районна у м. Києві державна адміністрація.
 • Адвокатське об’єднання «Адвокати України».
 • Юридичний департамент Федерації профспілок України

Студенти факультету мають змогу працювати в сучасних комп`ютерних класах із доступом до мережі Internet та використанням сучасних технологій і програм, зокрема електронної правової бібліотеки „Ліга - Закон" (мережева та локальна версії). Завдяки цьому студенти отримують оперативну інформацію про нормативну і законодавчу діяльність Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, урядових організацій та мають можливість обговорювати окремі законопроекти під час семінарських занять.

Гордість факультету - обладнана за найсучаснішими вимогами лабораторія криміналістики (з технічною фотолабораторією та кабінетом слідчого, а також криміналістичним майданчиком).

Підготовка студентів проводиться за навчальним планом, затвердженим Міністерством освіти і науки України. До складу факультету входять чотири фахові кафедри:

На базі юридичного факультету діють лабораторія криміналістики та методичний кабінет кафедри криміналістики, кримінального права та процесу. Вони широко використовуються в навчальному процесі.

Загалом майбутні спеціалісти одержують кваліфіковану загальнонаукову та гуманітарну підготовку, опановують на практиці комплекс знань, умінь і навичок з фундаментальних та спеціальних дисциплін. До викладання навчальних курсів на факультеті запрошуються відомі та освідченні фахівці з різних галузей права.

У цілому на юридичному факультеті АПСВ підготовка фахівців у галузі права повністю відповідає системі організації навчальної та науково-дослідної діяльності провідних вузів України та кращих вищих навчальних закладів освіти ближнього зарубіжжя.