Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Міхо Олена Іванівна, старший викладач, завідуюча Лабораторії туризму

Девіз: Якщо хочеш бути серйозним – грай

Розробниця більш ніж 20 авторських програм спеціальних туристичних дисциплін, співавтор у колективній монографії «Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму» (2013) та автор словника-довідника «Анімація в рекреації та туризмі» (2019), виконавець трьох науково-технічних тем з питань розвитку туризму в м. Києві. Науковий доробок доповнюють 28 статей і тез (в т.ч. у фахових та іноземних виданнях), участь у 25 наукових заходах різного рівня. Авторка пропозицій до проекту Рекомендацій Парламентських слухань на тему: «Розвиток туристичної індустрії як інструмент економічного розвитку та інвестиційної привабливості України» (6 квітня 2016 року), організованих Комітетом Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму. Член Вченої ради Академії праці, соціальних відносин і туризму та Асоціації професійних об’єднань фахівців кадрового потенціалу туристсько-екскурсійної сфери України.

Дисципліни, що викладає: Анімація в туризмі, Рекреалогія та курортологія, Спеціалізований туризм, Музеєзнавство, Організація виставково-ярмаркової діяльності в туризмі

e-mail: alyonamikho@gmail.com

 

Сокол Татьяна Георгиевна, кандидат педагогічних наук, доцент, Почесний професор Академії праці, соціальних відносин і туризму

Девіз: Хто володіє інформацією – володіє світом

Очолювала кафедру з 1994 до 2020 року. Член Вченої ради Академії праці, соціальних відносин і туризму. Почесний працівник туризму, тричі нагороджена Почесними знаками і годинниками від столичної адміністрації і мера Києва за досягнення в галузі туристичної освіти, також нагороджена Почесним знаком Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності «За розбудову освіти». За фахом – філолог, викладач російської мови та літератури, фахівець болгарської мови та літератури. В туризмі з 1969 року як позаштатний гід-перекладач, з 1972 року – штатний старший гід-перекладач БММТ «Супутник». Позаштатно працювала в системі «Інтуристу» та «Інтурбюро», у малому туристичному підприємстві «Атлас-Рейн», ТП «Укрграндтур» та ТФ «САМ» як туристичний гід, менеджер по туризму, член методради. В 1976 році закінчила вищі постійно діючі курси Головінтуристу СРСР за фахом «гід-перекладач», в 1993 році – пройшла курс навчання з проблем сучасного менеджменту і отримала Свідоцтво Навчального центру Спілки підприємців Землі Райланд-Пфальц (м. Майн, Німеччина). Стажувалась в Болгарії, Словаччині, Угорщині, Німеччині, Австрії, Франції, Чехії, Фінляндії, на Мальті. З 1980 року – викладач Київського техникуму готельного господарства, голова циклової комісії спеціальних дисциплін готельного господарства. У 1993 році призначена головним спеціалістом Державного комітету України з туризму. Викладала туристичні дисципліни в Інституті туризму ФПУ, як сумісник – в КНУ імені Т.Г.Шевченка, КНТЕУ, КНУКИМ, НУХТ, УЕП «КРОК». Автор більше 100 наукових робіт, в тому числі – 8 посібників і підручників з туризму і готельного господарства, 2 з яких – з грифом МОН України. У складі робочої групи була розробником державних стандартів вищої освіти спеціальності 242 «Туризм» освітніх рівнів Бакалавр і Магістр, редактором Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року. Віце-президент Асоціації професійних об’єднань фахівців кадрового потенціалу туристсько-екскурсійної сфери України. Не полишаючи роботи в ЗВО співпрацює з туристичними організаціями – виконує обовязки екскурсовода, гіда-перекладача, представника турфірми за кордоном. Володіє болгарською, польською, сербською, англійською та французькою мовами.

Дисципліни, що викладає: Організація туристичної діяльності, Туроперейтинг, Організація готельного господарства, Ексекурсознавство, Організація екскурсійної діяльності, Стандартизація та сертифікація туристичних послуг, Гігієна і санітарія в закладах готельного господарства.

e-mail: tgsspectour@gmail.com

 

Рудєв Ігор Миколайович, старший викладач

Девіз: Дорогу здолає той, хто йде

Президент Київської міської Федерації спортивного туризму, керівник Туристичного клубу «Время не ждет» (КВНЖ). Організатор пішохідних та водних походів Україною та за її межами; спортивних змагань; курсів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів спортивного туризму. Почесний працівник туризму України. Нагороджений Нагрудним знаком «Відмінник столичної освіти» за вагомий особистий вклад у розвиток столичної освіти, досягнення значних успіхів у професійній діяльності. Автор навчального посібника «Діяльність туристської самодіяльної організації» (Київ, 2006), наукових статей та тез конференцій.

Дисципліни, що викладає: Початкова туристична підготовка, Організація активного туризму.

e-mail: rudevigor2017@gmail.com