Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Шолудченко Сергій Васильович

Декан факультету економіки, соціальних технологій та туризму, кандидат економічних наук, доцент.

Народився 26.01.1965 р. у с. Хотів Київської області.

Закінчив з відзнакою Боярський сільськогосподарський технікум (1987 р.). У 1992 р. закінчив факультет проектування та будівництва Рівненського інституту інженерів водного господарства. Протягом 1994–1997 рр. навчався в аспірантурі Інституту аграрної економіки УААН. У 1997 р. захистив кандидатську дисертацію і отримав науковий ступінь – кандидат економічних наук. У 2004 р. – присвоєно вчене звання – доцент. З 2000 р. – доцент кафедри маркетингу Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. З 2001 р. – заступник декана економічного факультету цього вузу.

Автор та співавтор близько 30 публікацій. Серед них: монографія «Підприємництво в аграрній сфері» /М.Й.Малік, Ю.О.Лупенко, Л.В.Романова та ін.; За ред. П.Т.Саблука, М.Й.Маліка. – К.: ІАЕ, 1998. – 514 с. Шолудченком С.В. написано розділ 6.4. «Напрями розвитку інноваційних процесів в АПК»; Рекомендації щодо реструктуризації колективних та інших недержавних сільськогосподарських підприємств та організація їх подальшого розвитку / Саблук П.Т., Юрчишин В.В., Артикульний Л.О. та ін.; За ред. П.Т.Саблука. – К.: ІАЕ, 1997. – 128 с. У співавторстві написано розділи: 1.2, 2.1, 2.2, 6.9, 8.; монографія: Реформування та розвиток підприємств агропромислового виробництва: Посібник у питаннях та відповідях /За ред. П.Т.Саблука /. – К.: ІАЕ, 1999. – 362 с. Шолудченком С.В. написано розділ «Інноваційне підприємництво»; Розділ «Міжгалузеві відносини. У збірнику «Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку. Інформаційно-аналітичний збірник (Вип. 4) /За ред. П.Т.Саблука та ін./ – К.: ІАЕ, 2000. – 601 с.

Сфера наукових інтересів – експертна оцінка менеджменту якості підприємств по моделі EFQM.

Захоплення – література, риболовля, туризм, театр.