Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Декан юридичного факультету

Журавель Ярослав Володимирович

доктор юридичних наук, професор

 


Народився 27 липня 1982 року в с. Велика Вільшанка Васильківського району Київської області.

Автор збірки поезії «Світанок надій» (2005 р.).
У 2004 р. закінчив з відзнакою Академію праці і соціальних відносин ФПУ. У 2008 р. в Інституті законодавства Верховної Ради України успішно захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право та процес; фінансове право; інформаційне право. У 2012 році отримав вчене звання доцента кафедри адміністративного, фінансового та господарського права Академії праці і соціальних відносин.
З 2004 року працював в Академії викладачем правових дисциплін, у різні роки обіймав посади заступника завідувача та завідувача кафедри конституційного, адміністративного та господарського права та заступника декана юридичного факультету. З січня 2019 року обіймає посаду декана юридичного факультету Академії праці, соціальних відносин і туризму.
З 2006 до 2008 року мав досвід роботи в групі законодавчих ініціатив Асоціації міст України.
З 2009 до 2011 року працював в Національному університеті біоресурсів та природокористування на посаді доцента кафедри адміністративного та фінансового права за сумісництвом.
З 2011 року мав досвід періодичних перевірок ВНЗ України в рамках діяльності Державної інспекції навчальних закладів України.
Підвищення кваліфікації відбувалося в Українській школі законотворчості Інституту законодавства Верховної Ради України у період 2013-2014 рр.
У 2017 році – учасник відбіркового етапу Програми Стендфордського університету для нових лідерів України.
У 2021 році захистив докторську дисертацію.
У 2022 році отримав вчене звання професора кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права.
З 2022 року - член Союзу юристів України.
З 2022 року - Координатор проєкту GR-HOVERLA- 017 USAID "Involvement of Municipal Law Scholars in Local governance Legislation Gap Analysis".
Автор більше 100-ти наукових та навчально-методичних праць. Основний науковий напрямок досліджень – децентралізація публічної влади та правовий статус органів місцевого самоврядування в Україні. Координатор щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції «Реформування органів місцевого самоврядування в контексті європейської інтеграції». Організатор Щорічного Всеукраїнського конкурсу наукових праць на проблематику місцевого самоврядування.