Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Вчена рада юридичного факультету – це колегіальний орган факультету, головним завданням якого є вирішення найважливіших питань навчальної, навчально-методичної, наукової, виховної i кадрової політики факультету з метою якісної підготовки фахiвцiв у галузі права, розвитку фундаментальних та прикладних досліджень, проведення виховної роботи серед молоді, поширення наукових знань i здійснення культурно-просвітницької дiяльностi.

Головою Вченої ради факультету є декан факультету. До складу Вченої ради факультету входять за посадами заступники декана, завідувачі кафедр та лабораторій, вчений секретар, голова профспілкового комітету факультету. Також до складу ради входять виборні представники, які є виразниками волі науково-педагогічних працівників і мають науковий ступінь та вчене звання, а також виборні представники, які представляють інших працівників факультету і працюють в ньому на постійній основі, керівники органів студентського самоврядування факультету.

Затверджено протоколом

Вченої ради юридичного факультету

№1/2018-2019 від 31 серпня 2018р.

 

Склад Вченої ради юридичного факультету

№ з/п

ПІБ члена Вченої ради юридичного факультету

Посада

 1

Журавель Ярослав Володимирович

Декан, голова

 2

Ховпун Олексій Сергійович

Завідувач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики, заступник голови

 3

Кравченко Олена Сергіївна

Завідувач кафедри цивільного та трудового права

 4

Оніщик Юрій Віталійович

Завідувач кафедри конституційного, адміністративного та господарського права

 5

Бондар Світлана Іванівна

Завідувач кафедри іноземних мов та інформаційно-комунікаційних технологій

 6

Демський Едуард Францович

Професор кафедри конституційного, адміністративного та господарського права

 7

Майданник Олена Олексіївна

Професор кафедри конституційного, адміністративного та господарського права

 8

Кравченко Віктор Віталійович

Професор кафедри конституційного, адміністративного та господарського права

 9

Тітов Микола Микитович

Доцент кафедри кримінального права, процесу та криміналістики

10

Циганчук Наталя Антонівна

Доцент кафедри цивільного та трудового права

11

Римаренко Ігор Васильович

Голова профспілкового комітету факультету

12

Третяк Світлана Миколаївна

Заступник декана з виховної роботи

13 Пишна Марія

Представник студентського самоврядування факультету

14

Лебідь Тетяна Ігорівна

Завідувач лабораторії криміналістики, секретар