Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крисько Олексій - 1 курс

 

 

 

 

 

 

 

 

Плющакова Юлія - 1 курс

 

 

 

 

 

 

 

 

Шалавінська Юлія - 2 курс

 

 

 

 

 

 

 

 

Лобова Людмила - 2 курс

 

 

 

 

 

 

 

 

Шалавінська Каріна - 3 курс

 

 

 

 

 

 

 

 

Бондар Яна - 3 курс

 

 

 

 

 

 

 

 

Карпенко Світлана - 4 курс

 

 

 

 

 

 

 

 

Гора Олександр - 4 курс

 

 

 

 

 

 

 

 

Колотуша Володимир - 6 курс

 

 

 

 

 

 

 

 

Сушко Іван - 6 курс

 

 

 

 

 

 

 

Старостат факультету – це орган студентського самоврядування юридичного факультету, що об`єднує студентів і функціонує з метою забезпечення студентами своїх обов`язків та захисту їх прав і сприяє гармонійному розвитку студентства.

Основним завданням старостату є:

  • забезпечення виконання студентами своїх обов`язків;
  • сприяння навчальній творчій діяльності студентства;
  • забезпечення і захист прав та інтересів студентства;
  • сприяння у створенні необхідних умов для навчальної діяльності, проживання і відпочинку студентів.

Старостати створюються на відділеннях училища і об`єднують всіх старост академічних груп відділення, призначених директором училища на І рік.

Рішенням старостату терміном на І рік обирається голова старостату та секретар. Окремі ділянки роботи розподіляються для виконання між членами старостату (організація навчальної діяльності, побут, дозвілля, тощо).

Рішення старостату є обов`язковим для всіх студентів відділення.

Старостат інформує про свою роботу студентів відділення на загальних та групових зборах.

Голова старостату представляє рішення старостату адміністрації училища, приймає участь у роботі педагогічної ради, адміністративної ради за пропозицією керівника.

Загальне керівництво роботою старостату відділення здійснює зав.віддділенням.

Старостат має право на:

участь в обговоренні питань удосконалення навчально-виховного процесу, організації харчування, охорони здоров`я, охорони праці в училищі;

участь в розподілі асигнування в межах стипендіального фонду;

забезпечення і захист прав та інтересів студентства;

запрошення на свої засідання окремих студентів, батьків, викладачів, членів адміністрації чи інших осіб, від яких залежить вирішення поставлених проблем.

Старостат має право на:

сприяти якості професійної підготовки студентів, з цією метою забезпечувати систематичний контроль за виконанням студентами графіків навчального процесу, навчального плану, вести облік успішності;

забезпечувати організацію практичної допомоги студентам в оволодінні спеціальністю (участь в організації додаткових консультацій та індивідуальної роботи);

забезпечувати систематичний облік відвідування студентами навчальних занять, організовувати студентів на виконання правил внутрішнього розпорядку;

брати участь в організації та здійснювати контроль за чергуванням по училищу;

сприяти організації здорового способу життя студентів, забезпечувати організацію дозвілля.

Питання, які виносяться на засідання старостату, погоджуються з керівником навчального закладу. Ведуться протоколи засідань старостату.