Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

   

 

Голова старостату: Плющакова Юлія  - староста 2 курсу

 

 

Бондар Юлія – 1 курс  

 

 

 

 

 

 

 

Крисько Олексій - 2 курс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плющакова Юлія - 2 курс

 

 

 

 

 

 

 

 

Шалавінська Юлія - 3 курс

 

 

 

 

 

 

 

 

Лобова Людмила - 3 курс

 

 

 

 

 

 

 

 

Гончарук Костянтин - 4 курс

 

 

 

 

 

 

 

 

Бондар Яна - 4 курс

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Салівон Олександр - 4 курс

 

 

 

 

 

 

 

 

Павленко Роман – 4 курс

 

 

 

 

 

 

 

Михайловська Катерина – староста магістрів 


Старостат юридичного факультету АПСВТ – виконавчий орган студентського самоврядування, що об`єднує студентів юридичного факультету та функціонує з метою  організації навчального процесу, розвитку та вдосконалення студентського самоврядування, вираження та захисту інтересів студентів і сприяє гармонійному розвитку студентства.

Метою діяльності Старостату є забезпечення взаємодії студентів та адміністрації факультету з навчальних питань; розвиток особистої ініціативи, інтелектуальних і творчих здібностей студентів шляхом заохочення їх до роботи в органах студентського самоврядування; становлення у студентів активної громадської позиції.

Старостат діє на підставі Положення про старостат юридичного факультету АПСВТ, підзвітний Конференції студентів юридичного факультету АПСВТ.

Старостат об’єднує старост академічних груп юридичного факультету і виробляє єдину політику в області їх функціонування. Керування старостатом належить Голові старостату юридичного факультету, що обирається на засіданні старостату. Контролює роботу Старостату заступник декана юридичного факультету з виховної роботи.

На засіданнях Старостату виявляються найбільш проблемні питання організації та здійснення навчального процесу, прав студентів, якості викладання, виконавчої дисципліни, планування та проведення різноманітних заходів на факультеті чи в АПСВТ тощо.

Завдання старостату:

  • сприяння навчальній, науковій і творчій діяльності студентів;
  • забезпечення і захист прав та інтересів студентства, зокрема стосовно організації навчального процесу;
  • забезпечення виконання студентами своїх обов`язків;
  • сприяння навчальній творчій діяльності студентства;
  • сприяння у створенні необхідних умов для навчальної діяльності, відпочинку студентів та дозвілля.

З метою підвищення ефективності роботи старостат тісно взаємодіє з деканом юридичного факультету, Вченою радою юридичного факультету, кураторами та Студрадою юридичного факультету.

Будь-який студент юридичного факультету може реалізувати своє право на участь в студентському самоврядуванні через участь у роботі Старостату!