Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Старостат юридичного факультету АПСВТ

Положення про старостат

   

 

 Семенюк Олександр

група ПУА22ДМ 
 Бовт Ірина

ПУА22ЗМ
 Приступко Олена

Ю22ДМ  Аліна Танасієнко

Ю22ЗМ1


Аліна Ягельська

Ю223М2 
Бондар Юля

Ю19Д 
Морозова Анастасія

Ю20Д 

Тіторук Олена

Ю21Д1 
Микола Опанасенко

Ю21Д2 
  Ірина Чамор

Ю22З 
 Острогруд Артем

ПУА22Д
Старостат юридичного факультету – виконавчий орган студентського самоврядування, що об`єднує студентів юридичного факультету та функціонує з метою  організації навчального процесу, розвитку та вдосконалення студентського самоврядування, вираження та захисту інтересів студентів і сприяє гармонійному розвитку студентства.

Метою діяльності Старостату є забезпечення взаємодії студентів та адміністрації факультету з навчальних питань; розвиток особистої ініціативи, інтелектуальних і творчих здібностей студентів шляхом заохочення їх до роботи в органах студентського самоврядування; становлення у студентів активної громадської позиції.

Старостат діє на підставі Положення про старостат юридичного факультету АПСВТ, підзвітний Конференції студентів юридичного факультету АПСВТ.

Старостат об’єднує старост академічних груп юридичного факультету і виробляє єдину політику в області їх функціонування. Керування старостатом належить Голові старостату юридичного факультету, що обирається на засіданні старостату. Контролює роботу Старостату заступник декана юридичного факультету з виховної роботи.

На засіданнях Старостату виявляються найбільш проблемні питання організації та здійснення навчального процесу, прав студентів, якості викладання, виконавчої дисципліни, планування та проведення різноманітних заходів на факультеті чи в АПСВТ тощо.

Завдання старостату:

  • сприяння навчальній, науковій і творчій діяльності студентів;
  • забезпечення і захист прав та інтересів студентства, зокрема стосовно організації навчального процесу;
  • забезпечення виконання студентами своїх обов`язків;
  • сприяння навчальній творчій діяльності студентства;
  • сприяння у створенні необхідних умов для навчальної діяльності, відпочинку студентів та дозвілля.

З метою підвищення ефективності роботи старостат тісно взаємодіє з деканом юридичного факультету, Вченою радою юридичного факультету, кураторами та Студрадою юридичного факультету.

Будь-який студент юридичного факультету може реалізувати своє право на участь в студентському самоврядуванні через участь у роботі Старостату!